Informacje organizacyjne

Terminy i faktury

TERMINY

1.09.2023 r.

 • uruchomienie Panelu Wystawcy - systemu sprzedaży i rejestracji udziału w Targach

31.12.2023 r.

 • koniec okresu rabatowego - od 1.01.2024 r. ceny za powierzchnię/stoisko wzrosną o 10%

31.01.2024 r.

 • termin zgłoszenia udziału w Targach / termin rezygnacji z udziału w Targach (Wystawca zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji na adres: bookgame@targi.krakow.pl. Na tej podstawie nastąpi zwrot środków wpłaconych przez Wystawcę, za wyjątkiem opłaty rejestracyjnej, która jest obligatoryjna i bezzwrotna. Patrz Regulamin pkt 4.
 • termin zgłoszenia Współwystawców;
 • termin zamówienia sal seminaryjnych, Sceny Wisła, pokoju spotkań / termin bezkosztowej rezygnacji z sal seminaryjnych;
 • termin zgłaszania Autorów, Prelegentów;
 • termin uzupełnienia wpisu do Katalogu Wystawców, Programu Towarzyszącego w Panelu Wystawcy;
 • termin dostarczenia projektu do zabudowy indywidualnej / przesłania planu stoiska, zgłoszenia wykonawcy zabudowy stoiska w przypadku zamówienia powierzchni niezabudowanej;
 • termin zamówienia wyposażenia dodatkowego, mediów, Internetu, podwieszania elementów.

16.02.2024 r.

 • termin uregulowania całości należności za udział w Targach.

 23.02.2024 r.

 • termin rejestracji gości Wystawców, gości branżowych;

FAKTURY

Zgodnie z Regulaminem Wystawcy (pkt. 3.3) po zawarciu umowy, Wystawca jest zobowiązany wnieść opłaty w pełnej wysokości. Istnieje również możliwość regulowania należności w ratach, według poniższych zasad:

 • 45% należności brutto za powierzchnię/stoisko + opłata rejestracyjna wpłacone jako zaliczka do 7 dni od zgłoszenia udziału w Targach;
 • 55%, czyli pozostała część całkowitej należności brutto, płatne najpóźniej do dnia 16.02.2024 r.

Po dokonaniu zamówienia powierzchni system wygeneruje fakturę pro forma. Każde kolejne zamówienie będzie tworzyć kolejną fakturę pro forma, płatną najpóźniej do dnia 16.02.2024 r.

 

Uwaga!

Warunkiem zachowania niższych cen za powierzchnię/stoisko jest uregulowanie należności do dnia 31.12.2023 r.

 

PO WPŁACIE

Po dokonaniu płatności system generuje dwie faktury:

 • fakturę VAT na bezzwrotną opłatę rejestracyjną w kwocie 492,00 PLN brutto
 • fakturę zaliczkową na pozostałą kwotę

Każda dodatkowa wpłata będzie generowała kolejną fakturę zaliczkową. Kwota wpłaty zostanie zaksięgowana jako przedpłata za udział w Targach, a na fakturze znajdą Państwo całość swojego zamówienia na dany dzień oraz informację o pozostałej kwocie do zapłaty.

 

PO TARGACH

Po zakończonej imprezie mają Państwo możliwość pobrania wygenerowanej w Panelu Wystawcy faktury końcowej. Opcja ta będzie możliwa do dnia 31.03.2024 r., po tym terminie system zostanie zablokowany i nie będzie możliwości wystawiania żadnych dodatkowych faktur. W celu wygenerowania faktury końcowej, prosimy o kontakt z zespołem, po zakończonej imprezie, nie później niż dnia 31 marca 2024 r.